The Blog

Elkaar zien

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse landelijke dialoog ELKAAR ZIEN. Zien wij elkaar nog? En wat is dat dan elkaar zien? Een mooi onderwerp om eens met anderen gedachten over te wisselen.

Het Revius organiseert samen met Wijkse dialoog een avond van de dialoog over dit thema. Iedereen die belangstelling heeft om elkaar op dit thema te ontmoeten is welkom donderdagavond 8 november vanaf 20:00 uur tot 21:30 uur in het Revius. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Wat gaan we doen? In kleine tafels van ongeveer zes personen gaan we met elkaar in dialoog over het thema “elkaar zien”.  De gesprektafels staan onder begeleiding van een gespreksleider. De eerste stap ontmoeten we elkaar en maken we met elkaar kennis. Daarna verkennen we wat “elkaar zien”.  voor een ieder betekent? Daarna dromen we verder en tot slot wordt aan iedereen gevraagd wat hij of zij morgen gaat doen met het thema “elkaar zien”.

Het zijn persoonlijke ervaringen die we onderling uitwisselen. In de dialoog staat respect voor elkaar en naar elkaar luisteren centraal. Het is geen discussie of een debat. Het mooie  aan de dialoog is dat je andere mensen ontmoet en met elkaar in gesprek raakt over persoonlijke thema’s en zo de ander eens op een andere manier leert kennen. Wil je weten hoe jongeren denken over dit thema? Schuif eens aan. Ook dit jaar worden ruim twintig leerlingen van HAVO4 opgeleid tot dialoogbegeleider. OP 8 november schuiven zij aan een van tafels. Het komende half jaar worden zij opgeleid tot dialoogbegeleider. In het voorjaar zijn zij zelf gespreksleider van een tafel rondom een zelf gekozen thema.

Voor meer informatie: wijksedialoog@gmail.com

Samen ….. betekent voor mij?

Donderdag 9 november bent u allen van harte welkom om hierover een dialoog te voeren. Om 19.30 starten we met diverse groepen in het Revius Lyceum te Wijk Bij Duurstede (Remus 4). De avond duurt tot ongeveer 22.00 en wordt begeleid door diverse dialoog begeleiders.

Meer informatie over de week van de dialoog? Klik hier

Socratisch gesprek als dialoog

calypso_socratischgesprekOp 21 september troffen 13 ambassadeurs van de dialoog in Wijk bij Duurstede   elkaar in Calypso. Deze ambassadeurs zijn betrokken bij Wijk in Dialoog en zijn zelf ook gespreksleider geweest van dialoogtafels. Ter verdieping bood de organisatie Wijk in Dialoog haar ambassadeurs een nieuwe dialoogvorm aan: het socratische gesprek. Het thema van het gesprek was ‘Vredig Samen’. Wat ook het thema is van de week van de dialoog in november 2017. Aan twee tafels gingen de ambassadeurs deze avond in gesprek met elkaar volgens de ‘regels’ van het socratische gesprek. Er ontstonden mooie persoonlijke gesprekken, werden verdiepende vragen gesteld aan elkaar en zo onderzocht de groep dit thema: Vredig Samen, hoe doe je dat eigenlijk?

Een mooie avond! Wil jij ook meer weten over de dialoog? Wijk in Dialoog is beschikbaar om in jouw organisatie, club, vereniging meer te komen vertellen en dan kijken we of de dialoog ook geschikt is voor jullie thema of vraag.
De ambassadeurs stellen 1 dagdeel per jaar ter beschikking om een dialoog te begeleiden. Zo willen we er voor zorgen dat de dialoog minstens net zo vaak ingezet wordt als discussie of debat!
Wil jij ook kiezen voor meer dialoog in plaats van discussie of debat? Op 10 en 12 oktober bieden wij een gratis training aan voor gespreksleiders, in de avond van 19.30 tot 22.00 uur. Wil je een dialoogtafel leren begeleiden, dan ben je welkom!
Hou de website in de gaten voor de agenda tijdens de week van de dialoog. En schrijf je in voor een van onze trainingen of evenementen.
www.wijkbijduurstedeindialoog.nl

22 Reviusleerlingen junior dialoogbegeleider

img_5934 img_5935Afgelopen vrijdag hadden 100 leerlingen een ervaring met de dialoog. Zij ontdekten dat deze gespreksvorm iets heel anders is dan discussie of het debatteren waar Revius ook de nodige aandacht aan besteed. Onder bezielende begeleiding van Ineke Moorthaemer en Willemien Otterlo hadden 22 Havo 4 leerlingen zich voorbereid op hun toets, het begeleiden van een dialoog met als thema “Wie is jouw held”. De meeste leerlingen konden die zich niets voorstellen bij het gesprek toen ze begonnen. Na afloop reageerden ze enthousiast. “Heel anders dan ik gewend ben, er wordt echt naar je geluisterd” “ik heb echt open kunnen spreken omdat er ook aandacht voor me was” Het was een geslaagde middag, de 22 kunnen zich nu junior dialoogbegeleider noemen. Overigens was opvallend dat vaak de ouders of een ander familielid als held werd genoemd. De bijeenkomst werd ondersteund door 11 deskundige supporters van Wijkbijduurstedeindialoog.nl

Wil je ook supporter worden mail dan aan wijksedialoog@gmail.com

De Wijkse Dialoog ontmoet 25-8-2016

De regiegroep van de Wijkse Dialoog organiseert op donderdagavond 25 augustus 2016 een bijeenkomst over de toekomst van de Wijkse Dialoog. Het doel van de avond is met elkaar ideeën uit te wisselen over hoe we de dialoog vorm gaan geven, nu en in de toekomst. De Wijkse dialoog kan namelijk niet zonder ambassadeurs die ontmoeting tussen inwoners faciliteren en begeleiden!

Wie wil zich daarvoor inzetten en in welke rol? Iedereen die mee wil denken en praten over de Wijkse Dialoog is welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden bij de steenfabriek De Bosscherwaarden van 19:30 tot 21:30 uur. We hopen op een mooie zomeravond zodat we buiten kunnen picknicken. Daarom vragen we belangstellenden zelf een hapje en een drankje mee te nemen. Heeft u interesse om mee te denken op 25 augustus? Meld u dan aan via wijksedialoog@gmail.com

Verslag Dialoog 2015 bij Ome Ko en Revius organiseert zelf dialoog

“Wat betekent voor jou gastvrijheid?”
Mooie Wijkse Dialogen op 13 november vragen om vervolg.

Terwijl vrijdagavond in Parijs schrijnend duidelijk werd waartoe gebrek aan dialoog kan lijden namen jong en oud deel aan de Wijkse Dialoogdagen die voor het zevende jaar in Wijk bij Duurstede, gelijktijdig met de Landelijke week van de dialoog, werd gehouden. Even was Ome Ko, het dialoog café van Wijk bij Duurstede. Jeugd en volwassenen gingen daar in gesprek en ontmoetten elkaar rond het thema “Wat betekent voor jou gastvrijheid?”

Christa van Werkum over deze prachtige avond: “Vorig jaar was ik voor het eerst deelnemer aan de Wijkse Dialoog. Dit jaar ook ambassadeur en gespreksleider. Een bijzondere ervaring om verhalen over gastvrijheid te delen met mensen, jong en oud, die je eigenlijk niet kent. Mijn tafelgenoten hadden ook mooie dromen en concrete ideeën over wat je zelf kan doen om gastvrijheid verder te vergroten: bijvoorbeeld door als jongere wat vaker belangstelling te tonen voor ouderen, door je rijkdom met anderen te delen of door een multiculturele maaltijd in Wijk te organiseren. Onze gezamenlijke conclusie: er is eigenlijk weinig voor nodig om andere het gevoel te geven dat ze welkom zijn en hen te laten meegenieten van wat je hebt. Dus…. gewoon doen! Kortom: Ik beveel de Wijkse Dialoog 2016 van harte aan!”

Dat doet Anton Vernooij ook, hij nam voor de zevende keer deel aan de dialoog en is inmiddels 87, een echte stamgast. “Het was een mooi gesprek al heb ik niet alles kunnen verstaan. Dit was de eerste keer met zoveel jeugd. Het was vooral mooi om te merken dat de jongeren het thema ook serieus namen en er over nadachten. Leuk om de jeugd zo te ontmoeten. Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn”.

Toos Bik eveneens nieuwe begeleidster zei het zo: ” Het gesprek dat ik mocht begeleiden, met hulp van Marjan, leverde een mooie mix aan ervaringen, vragen en uitwisseling. Ook ontkwamen we er niet aan dat het thema gastvrijheid telkens werd gelardeerd door verhalen, wensen, angsten en zorgen rond de vluchtelingen. Ook de jongelui aan onze tafel nummer 5, waren daar erg mee bezig. Kortom het speelde tussen ervaringen, wensen en dromen door. Het was een mooi gesprek dat leidde tot verbinding tussen oude dames en jonge (bijna)mannen, die al helemaal enthousiast waren over de idee dat zij gespreksleiders in oprichting zijn”.

Wijk bij Duurstede is één van de 100 dialooggemeenten die zich hebben aangesloten bij Nederland in Dialoog. Een beweging die is ontstaan na 9/11 en de moord op Theo van Gogh met als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Zeven jaar geleden namen de Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk, en Amnesty in Wijk het initiatief,gesteund door de gemeenten. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Dit gebeurt volgens een vast concept waar je als begeleider op let.

De leerlingen van het Revius die aan de dialoog deelnamen hebben zich opgegeven om dat te leren als onderdeel van hun maatschappelijke stage. In gesprek met elkaar, luisteren om elkaar te begrijpen en elkaar te ontmoeten. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties, de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Op 14 april 2016 organiseren de leerlingen van het Revius zelf een dialoog voor Wijk bij Duurstede tussen volwassenen en leerlingen op het Revius.

Dit jaar waren er minder deelnemers aan de Wijkse Dialoog dan anders. John van Balen hierover “Dat komt omdat wij nu vooral ambassadeurs zoeken die willen zorgen dat Wijk bij Duurstede als dialooggemeente aangesloten blijft bij de landelijke beweging. Wij zoeken ambassadeurs uit Wijk, dus ook uit Langbroek en Cothen, die vinden dat minder luid toch gehoord kan worden, die als stille krachten in onze Wijkse samenleving prettig samen leven,wonen en werken stimuleren een basis willen geven met de dialoog.”

Voel je jezelf geïnspireerd door dit artikel en wil je ook graag dat de Wijkse Dialoog blijft voortbestaan? Zet dan 14 april 2016 in je agenda.

Wil je meer weten of heb je een idee, stuur dan een e-mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 0653614115 of John van Balen 06-22246154.

Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Dialoogtafel 13 november 2015 in Café Ome Ko

De foto’s zijn genomen tijdens een dialoogtafel in Café Ome Ko in Wijk bij Duurstede, die ruimte beschikbaar stelde en meewerkten aan de voorbereiding. Onze dank daarvoor.

foto 3dialoogcafe foto 2Dialoogcafé een tafel foto 1Dialoogcafé een tafel

Training voor gespreksbegeleiders 29 oktober 2015

Training voor gespreksleiders vindt alleen plaats op 29 oktober 2015

Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4 (B&B ingang). De training is van 19.30 tot 21.30uur.

De gespreksleider leert tijdens de training de ‘dialoogmethode’; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. Ook nodigen we graag onze welbekende gespreksleiders uit om weer deel te nemen. Sowieso omdat het altijd weer inspireert.

Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan bij Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com

Persbericht 18 oktober 2015

Persbericht van ambassadeurs Wijkse Dialoog, 18 okt. 2015

De Dialoog, het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is, leeft in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste ambassadeurs organiseren de zevende Wijkse Dialoogdagen van 6 tot 13 november. 13 november centrale dag, Cafe Ome Ko centraal punt. Centrale thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”? De reacties op de oproep onder meer in de lokale bladen om mee te doen, maakten duidelijk dat de Wijkse gemeenschap veel waarde hecht aan de Dialoog. Zo’n twintigtal Wijkenaren meldden zich als ambassadeurs van de Wijkse dialoogdagen en er komen er nog iedere dag bij. Het zijn aanhangers van het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is. Een gesprek waarin je elkaar vertelt wat je denkt en elkaar respecteert en wil begrijpen.

In de week van 6 tot 13 november 2015 is het de landelijke dialoogweek (info Nederlandindialoog.nl) Deze dialoogweek ontstond in Rotterdam, als reactie op de spanningen in de samenleving vanwege de aanval op de Twin Towers in 2009. De behoefte van de gemeente Rotterdam en vele inwoners was: Laten we het gesprek met elkaar aangaan om onderling begrip en samenhang te versterken. Zo is de landelijke organisatie ‘Nederland in dialoog’ ontstaan. In de Wijkse gemeenschap wordt nu voor de zevende keer op rij aangesloten bij dit evenement. Dialoog-gesprekken dragen bij aan onderlinge betrokkenheid tussen stads- of wijkgenoten, zo hebben honderden deelnemers het de vorige jaren ervaren.

Centraal thema. Steeds staat er een thema centraal, waarover de meeste deelnemers met elkaar uitwisselen onder begeleiding van een gespreksleider. Voor dit jaar kozen de ambassadeurs uit drie thema’s met stip voor het thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”?

Centrale en andere Locaties. Was vorig jaar theater Calypso de centrale locatie, dit jaar is dat Café Ome Ko. Naast deze locatie zullen naar behoefte andere locaties worden gezocht. Er is voor ieder ruimte om het weer in het bedrijf,huiskamer,school etc. te organiseren met steun van professionele begeleiders. Zo heeft het Revius al laten weten de school beschikbaar te stellen als daar behoefte aan is en op een later moment de Dialoog met een aantal scholieren te organiseren.

Training voor gespreksleiders. Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4. (B&B) De gespreksleider hanteert de ‘dialoogmethode’ ; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. De training is van 19.30 tot 21.30uur. Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan.

Ambassadeurs van de Wijkse Dialoog vinden het belangrijk dat er wordt doorgegaan met het bieden en organiseren van momenten om met elkaar de dialoog te beleven. Verspreid over 14 en 15 oktober vond het eerste overleg plaats en werden de eerste acties afgesproken. Vele handen zullen licht werk maken, nog een paar ambassadeurs erbij en het wordt nog lichter. Wil je ook een momentje meedenken of doen, kom je uit Cothen,Langbroek of de Wijkse woonkern, meld je dan aan.

Meedoen? Wil je meedoen als deelnemer, als ambassadeur, een training volgen voor begeleider, of heb je gewoon een goed idee: stuur een mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 06-53614115 of John van Balen 06-22246154 Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Wijkse Dialoogdagen weer succesvol

FotogroepjeHetPaletfruittelervernooij13-3

Wijkse Dialoogdagen 2013 weer succesvol

Op tientallen locaties zijn de afgelopen week weer fantastische gesprekken gevoerd. Het thema ‘Wat betekent deze tijd voor jou?’ bleek over veel meer te gaan dan de crisis waarin ons land verkeerd. Aan welke tafel je ook deelnam, in de Marokkaanse huiskamer, bij de buren in de straat, op school of bij het gemeentehuis, overal kreeg het thema een eigen inhoud.

Het ging zoal over de leeftijd en wat daar bij komt kijken. Over de ontwikkelingsfase die iemand doormaakte. Over de impact van sociale media op het dagelijkse leven. Of een leuke tijd van een persoon die werd gedeeld. En belangrijk keuzes die werden gemaakt.

Dit jaar deden bijna alle basisscholen uit Wijk bij Duurstede en Cothen mee. Alle kinderen van groep acht maakten kennis met de dialoog. Ook al wist merendeel nog niet zo goed wat dat nou precies inhoudt of wat er nou zo bijzonder aan is. Door de vele vrijwillige gespreksbegeleiders, waaronder ook veel leerkrachten, maakten de kinderen kennis met een respectvolle manier van met elkaar in gesprek zijn. Ze ervaarden hoe prettig het is om ongestoord aan het woord te zijn en hoe je nou echt kunt luisteren.

De scholen en de organisatie van de Wijkse Dialoogdagen zien de schoolgesprekken als een belangrijke stap naar een socialere gemeenschap. Kinderen ervaren dat het ook anders kan en vaak genoeg leidde dit tot verrassende acties of inzichten passend bij die leeftijd. We hopen uiteraard dat zij hun ouders aansteken, zodat die volgend jaar ook aanschuiven aan de tafels bij de scholen. Het uiteindelijke doel is heel Wijk in gesprek te krijgen.

slotavond13-3

Ter afsluiting van een geslaagde week werden de deelnemers, gespreksbegeleiders en gastheren en vrouwen van tafels gastvrij ontvangen bij Café Ome Ko. In deze ambiance kon iedereen zijn ervaringen delen en vonden ook weer nieuwe ontmoetingen plaats.

Kijk voor een impressie van de week naar de foto’s op de website www.wijkbijduurstedeindialoog.nl. Deze werden door de Wijkse fotograaf Hans Dirksen gemaakt en geven de sfeer goed weer. De kerngroep die de Wijkse Dialoogdagen organiseert bestaat uit vrijwilligers en ook dit jaar was het weer een flinke klus. Mensen die geïnteresseerd zijn om volgend jaar ook mee te helpen, kunnen dit altijd aan ons doorgeven via wijksedialoog@gmail.com

Fotoimpressie van Wijkse Dialoogdagen 2013

De foto’s zijn dit jaar gemaakt door de Wijkse fotograaf Hans Dirksen.