The Blog

Verslag Dialoog 2015 bij Ome Ko en Revius organiseert zelf dialoog

“Wat betekent voor jou gastvrijheid?”
Mooie Wijkse Dialogen op 13 november vragen om vervolg.

Terwijl vrijdagavond in Parijs schrijnend duidelijk werd waartoe gebrek aan dialoog kan lijden namen jong en oud deel aan de Wijkse Dialoogdagen die voor het zevende jaar in Wijk bij Duurstede, gelijktijdig met de Landelijke week van de dialoog, werd gehouden. Even was Ome Ko, het dialoog café van Wijk bij Duurstede. Jeugd en volwassenen gingen daar in gesprek en ontmoetten elkaar rond het thema “Wat betekent voor jou gastvrijheid?”

Christa van Werkum over deze prachtige avond: “Vorig jaar was ik voor het eerst deelnemer aan de Wijkse Dialoog. Dit jaar ook ambassadeur en gespreksleider. Een bijzondere ervaring om verhalen over gastvrijheid te delen met mensen, jong en oud, die je eigenlijk niet kent. Mijn tafelgenoten hadden ook mooie dromen en concrete ideeën over wat je zelf kan doen om gastvrijheid verder te vergroten: bijvoorbeeld door als jongere wat vaker belangstelling te tonen voor ouderen, door je rijkdom met anderen te delen of door een multiculturele maaltijd in Wijk te organiseren. Onze gezamenlijke conclusie: er is eigenlijk weinig voor nodig om andere het gevoel te geven dat ze welkom zijn en hen te laten meegenieten van wat je hebt. Dus…. gewoon doen! Kortom: Ik beveel de Wijkse Dialoog 2016 van harte aan!”

Dat doet Anton Vernooij ook, hij nam voor de zevende keer deel aan de dialoog en is inmiddels 87, een echte stamgast. “Het was een mooi gesprek al heb ik niet alles kunnen verstaan. Dit was de eerste keer met zoveel jeugd. Het was vooral mooi om te merken dat de jongeren het thema ook serieus namen en er over nadachten. Leuk om de jeugd zo te ontmoeten. Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn”.

Toos Bik eveneens nieuwe begeleidster zei het zo: ” Het gesprek dat ik mocht begeleiden, met hulp van Marjan, leverde een mooie mix aan ervaringen, vragen en uitwisseling. Ook ontkwamen we er niet aan dat het thema gastvrijheid telkens werd gelardeerd door verhalen, wensen, angsten en zorgen rond de vluchtelingen. Ook de jongelui aan onze tafel nummer 5, waren daar erg mee bezig. Kortom het speelde tussen ervaringen, wensen en dromen door. Het was een mooi gesprek dat leidde tot verbinding tussen oude dames en jonge (bijna)mannen, die al helemaal enthousiast waren over de idee dat zij gespreksleiders in oprichting zijn”.

Wijk bij Duurstede is één van de 100 dialooggemeenten die zich hebben aangesloten bij Nederland in Dialoog. Een beweging die is ontstaan na 9/11 en de moord op Theo van Gogh met als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Zeven jaar geleden namen de Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk, en Amnesty in Wijk het initiatief,gesteund door de gemeenten. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Dit gebeurt volgens een vast concept waar je als begeleider op let.

De leerlingen van het Revius die aan de dialoog deelnamen hebben zich opgegeven om dat te leren als onderdeel van hun maatschappelijke stage. In gesprek met elkaar, luisteren om elkaar te begrijpen en elkaar te ontmoeten. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties, de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Op 14 april 2016 organiseren de leerlingen van het Revius zelf een dialoog voor Wijk bij Duurstede tussen volwassenen en leerlingen op het Revius.

Dit jaar waren er minder deelnemers aan de Wijkse Dialoog dan anders. John van Balen hierover “Dat komt omdat wij nu vooral ambassadeurs zoeken die willen zorgen dat Wijk bij Duurstede als dialooggemeente aangesloten blijft bij de landelijke beweging. Wij zoeken ambassadeurs uit Wijk, dus ook uit Langbroek en Cothen, die vinden dat minder luid toch gehoord kan worden, die als stille krachten in onze Wijkse samenleving prettig samen leven,wonen en werken stimuleren een basis willen geven met de dialoog.”

Voel je jezelf geïnspireerd door dit artikel en wil je ook graag dat de Wijkse Dialoog blijft voortbestaan? Zet dan 14 april 2016 in je agenda.

Wil je meer weten of heb je een idee, stuur dan een e-mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 0653614115 of John van Balen 06-22246154.

Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Dialoogtafel 13 november 2015 in Café Ome Ko

De foto’s zijn genomen tijdens een dialoogtafel in Café Ome Ko in Wijk bij Duurstede, die ruimte beschikbaar stelde en meewerkten aan de voorbereiding. Onze dank daarvoor.

foto 3dialoogcafe foto 2Dialoogcafé een tafel foto 1Dialoogcafé een tafel

Persbericht 18 oktober 2015

Persbericht van ambassadeurs Wijkse Dialoog, 18 okt. 2015

De Dialoog, het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is, leeft in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste ambassadeurs organiseren de zevende Wijkse Dialoogdagen van 6 tot 13 november. 13 november centrale dag, Cafe Ome Ko centraal punt. Centrale thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”? De reacties op de oproep onder meer in de lokale bladen om mee te doen, maakten duidelijk dat de Wijkse gemeenschap veel waarde hecht aan de Dialoog. Zo’n twintigtal Wijkenaren meldden zich als ambassadeurs van de Wijkse dialoogdagen en er komen er nog iedere dag bij. Het zijn aanhangers van het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is. Een gesprek waarin je elkaar vertelt wat je denkt en elkaar respecteert en wil begrijpen.

In de week van 6 tot 13 november 2015 is het de landelijke dialoogweek (info Nederlandindialoog.nl) Deze dialoogweek ontstond in Rotterdam, als reactie op de spanningen in de samenleving vanwege de aanval op de Twin Towers in 2009. De behoefte van de gemeente Rotterdam en vele inwoners was: Laten we het gesprek met elkaar aangaan om onderling begrip en samenhang te versterken. Zo is de landelijke organisatie ‘Nederland in dialoog’ ontstaan. In de Wijkse gemeenschap wordt nu voor de zevende keer op rij aangesloten bij dit evenement. Dialoog-gesprekken dragen bij aan onderlinge betrokkenheid tussen stads- of wijkgenoten, zo hebben honderden deelnemers het de vorige jaren ervaren.

Centraal thema. Steeds staat er een thema centraal, waarover de meeste deelnemers met elkaar uitwisselen onder begeleiding van een gespreksleider. Voor dit jaar kozen de ambassadeurs uit drie thema’s met stip voor het thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”?

Centrale en andere Locaties. Was vorig jaar theater Calypso de centrale locatie, dit jaar is dat Café Ome Ko. Naast deze locatie zullen naar behoefte andere locaties worden gezocht. Er is voor ieder ruimte om het weer in het bedrijf,huiskamer,school etc. te organiseren met steun van professionele begeleiders. Zo heeft het Revius al laten weten de school beschikbaar te stellen als daar behoefte aan is en op een later moment de Dialoog met een aantal scholieren te organiseren.

Training voor gespreksleiders. Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4. (B&B) De gespreksleider hanteert de ‘dialoogmethode’ ; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. De training is van 19.30 tot 21.30uur. Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan.

Ambassadeurs van de Wijkse Dialoog vinden het belangrijk dat er wordt doorgegaan met het bieden en organiseren van momenten om met elkaar de dialoog te beleven. Verspreid over 14 en 15 oktober vond het eerste overleg plaats en werden de eerste acties afgesproken. Vele handen zullen licht werk maken, nog een paar ambassadeurs erbij en het wordt nog lichter. Wil je ook een momentje meedenken of doen, kom je uit Cothen,Langbroek of de Wijkse woonkern, meld je dan aan.

Meedoen? Wil je meedoen als deelnemer, als ambassadeur, een training volgen voor begeleider, of heb je gewoon een goed idee: stuur een mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 06-53614115 of John van Balen 06-22246154 Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Wijkse Dialoogdagen weer succesvol

FotogroepjeHetPaletfruittelervernooij13-3

Wijkse Dialoogdagen 2013 weer succesvol

Op tientallen locaties zijn de afgelopen week weer fantastische gesprekken gevoerd. Het thema ‘Wat betekent deze tijd voor jou?’ bleek over veel meer te gaan dan de crisis waarin ons land verkeerd. Aan welke tafel je ook deelnam, in de Marokkaanse huiskamer, bij de buren in de straat, op school of bij het gemeentehuis, overal kreeg het thema een eigen inhoud.

Het ging zoal over de leeftijd en wat daar bij komt kijken. Over de ontwikkelingsfase die iemand doormaakte. Over de impact van sociale media op het dagelijkse leven. Of een leuke tijd van een persoon die werd gedeeld. En belangrijk keuzes die werden gemaakt.

Dit jaar deden bijna alle basisscholen uit Wijk bij Duurstede en Cothen mee. Alle kinderen van groep acht maakten kennis met de dialoog. Ook al wist merendeel nog niet zo goed wat dat nou precies inhoudt of wat er nou zo bijzonder aan is. Door de vele vrijwillige gespreksbegeleiders, waaronder ook veel leerkrachten, maakten de kinderen kennis met een respectvolle manier van met elkaar in gesprek zijn. Ze ervaarden hoe prettig het is om ongestoord aan het woord te zijn en hoe je nou echt kunt luisteren.

De scholen en de organisatie van de Wijkse Dialoogdagen zien de schoolgesprekken als een belangrijke stap naar een socialere gemeenschap. Kinderen ervaren dat het ook anders kan en vaak genoeg leidde dit tot verrassende acties of inzichten passend bij die leeftijd. We hopen uiteraard dat zij hun ouders aansteken, zodat die volgend jaar ook aanschuiven aan de tafels bij de scholen. Het uiteindelijke doel is heel Wijk in gesprek te krijgen.

slotavond13-3

Ter afsluiting van een geslaagde week werden de deelnemers, gespreksbegeleiders en gastheren en vrouwen van tafels gastvrij ontvangen bij Café Ome Ko. In deze ambiance kon iedereen zijn ervaringen delen en vonden ook weer nieuwe ontmoetingen plaats.

Kijk voor een impressie van de week naar de foto’s op de website www.wijkbijduurstedeindialoog.nl. Deze werden door de Wijkse fotograaf Hans Dirksen gemaakt en geven de sfeer goed weer. De kerngroep die de Wijkse Dialoogdagen organiseert bestaat uit vrijwilligers en ook dit jaar was het weer een flinke klus. Mensen die geïnteresseerd zijn om volgend jaar ook mee te helpen, kunnen dit altijd aan ons doorgeven via wijksedialoog@gmail.com

Fotoimpressie van Wijkse Dialoogdagen 2013

De foto’s zijn dit jaar gemaakt door de Wijkse fotograaf Hans Dirksen.

Gespreksbegeleiders leren luisteren

Villa Voorwijk, de buitenschoolse opvang van De Kresj in Wijk bij Duurstede was maandagavond 28 oktober 2013 niet gevuld met blije kinderen, maar met opgetogen gesprekleiders Ongeveer 20 mensen kwamen om de dialoogmethodiek te leren. Het geleerde gaan zij inzetten als gespreksleider tijdens de Wijkse Dialoogdagen van 1 tot en met 7 november 2013.

Luisteren
De onderlinge kennismaking bestond vooral uit naar elkaar luisteren. De ander zijn verhaal laten doen, zonder dat jezelf daar iets aan toevoegt. In het voeren van dialoog is werkelijk luisteren één van de belangrijkste zaken.

Lees verder op http://www.adaknol.nl/1/post/2013/10/wijkse-gesprekleiders-leren-luisteren.html

Aan welke tafel zal ik meedoen?

Overzicht van de tafels 2013

Echt iedereen kan meepraten tijdens de Wijkse Dialoogdagen in de eerste week van november (dit jaar van 1 t/m 7 november 2013). De deelnemers variëren van tuinman, schilder, dokter of huisvrouw/-man, moeders en vaders, leraar en leerling etcetera. Maak Wijk nog leuker door mee te doen aan de tafelgesprekken op diverse plekken in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek (zoals huiskamers, bedrijfskantines, café’s en scholen). Een goed gesprek doet wonderen. Ons streven is de mensen dichter bij elkaar te brengen, waardoor we prettig met elkaar kunnen samenleven. Daarbij is het ook gewoon gezellig.

We zoeken nog locaties, gastheren/-vrouwen, deelnemers en gesprekleiders. Doe gewoon mee. 99% vindt de gesprekken verrassend. Kijk hieronder naar het huidige overzicht van de tafels die nu beschikbaar zijn. Bellen kan ook Willemien van Otterlo: 06-22050280 of Miranda Boland: 06-12523222.

Ben je nu al enthousiast? Gelijk inschrijven kan ook!

Inschrijven

Tafeloverzicht 2013 – dit overzicht wordt steeds bijgewerkt (laatste update 4-11-2013 om 8.22 uur)


Datum Tijdstip tafel gastvrouw/heer
25-okt 9:00-10:30 Ondernemerskoffie (café de Engel) Rens Tanis
01-nov 8:00-10:00 Cijfers & Mensen Emmely Nagtegaal
01-nov 08:30 Orticonsult-Renger Willemien van Otterlo
01-nov 10:00 Wereldwinkel Arja Fraza
01-nov 10:00-12:00 Marokkaanse  Theekamer Rachida Buzha
01-nov 19:30 Amnesty Babs Eekhout
03-nov 10:00 Sport/ hockey Dorsteti Ruud Bakker
04-nov 10:00 Thuistafel/ Karolingersweg 181 Byanca Krijthe
04-nov 10:00 Allochtone vrouwen Levia Greve
04-nov 12:00-13:30 Grote Kerk, Open Hof Henk Kroese
04-nov 14:00 Voorwijk tafel Paula Bodok
04-nov 17:30 Ondernemerskring Etske Muis
04-nov 19:00 E&E Frank van der Hoeve
04-nov 19:00 Fruitkwekerij Vernooij Gerard Vernooij
04-nov 20:00 Pastorie Cothen Rebecca Onderstal
04-nov 20:00 Thuistafel/ Zandweg 74 Sacha van der Hoeven
05-nov 09:30 Wozoco-Cob Balkplein, Joop van Maurik
05-nov 14:00 Thuistafel/ Viela De Kresj Carin Bodok
05-nov 14:00-16:30 Gemeentehuis (Trouwkamer) Edwin van Dorp
05-nov 20:00 Cafe Ome Ko Ton van Haarlem
05-nov 20:00 Leugenbankje (café Ome Ko) Ton van Haarlem
06-nov 12:00 Gymclub (Vikinghal) Paula Bodok
06-nov 14:00-16:30 Gemeentehuis Hester Niemantsverdriet
06-nov 16:00 -18:00 Yoga tafel Marianne Luijk
07-nov 09:30 Wozoco-Cob Balkplein, Joop van Maurik
07-nov 10:00 Ada Knol management & coaching Ada Knol
07-nov 14:00-16:30 Gemeentehuis Jan Burger
? De Blues tafel (Volksbelang) Anton Winkel
? Oude Gemeentehuis Cothen Rolf Reesink
? Vluchtelingentafel, Feuniksgebouw Lidwien

Tafeloverzicht basisscholen groep 8


Datum Tijdstip tafel gastvrouw/heer
04-nov 12:30-14:30 Basisschool de Driehoek
04-nov 10:00-11:30 Basisschool De Horn Jan Heijman, directeur
04-nov 13:00-14:30 Basisschool De Klimop
04-nov 10:00-11:30 Basisschool De Regenboog Sarida v.d. Meer
04-nov 13:00-14:30 Basisschool De Werkschuit Anja
05-nov 10:00-11:30 Basisschool Carolus Laura van Woudenberg
05-nov 9:30-11:00 Basisschool De Toermalijn
05-nov 13:00-14:30 Basisschool de Wegwijzer Aart Molendijk
05-nov 13:00-14:30 Basisschool De Windroos Jan Overweel
07-nov 13:00-14:30 Basisschool Het Palet Henriëtte (directeur
08-nov 10:30-12:00 Basisschool ‘t Baken

De volledige schema’s zie je bij overzicht tafels

Wijkse Dialoogdagen vandaag gestart!

Vandaag zijn de Wijkse Dialoogdagen gestart! De eerste tafel bij Cijfers en Mensen in de Oeverstraat is vanochtend om 8.00 uur begonnen. De tafel is volledig. Er zijn dus 6 deelnemers aan deze tafel en Emily Nagtegaal begeleidt het gesprek.

Ook meedoen? Kijk dan bij het tafeloverzicht  en schrijf je in voor een van deze waardevolle gesprekken.

Dialoog Cijfers en Mensen

Ondernemerskoffie met de dialoog

Terwijl de Wijkse Dialoogdagen eigenlijk pas worden gehouden van 1 t/m 7 november 2013, zijn de ondernemers van de Wijkse Ondernemerskoffie op 25 oktober al van start gegaan. Aan drie tafels werd bij Café-Restaurant de Engel gesprekken gevoerd over de vraag: Wat doet deze tijd met jou? Het was een hele vruchtbare ochtend en Ben Blom, de gespreksleider van de Wijkse Dialoogdagen was dolenthousiast en vertelde dat iedereen het heel waardevol vond.

De Wijkse Ondernemerskoffie is een intiatief van Rens Tanis, Netwerkgids Nederland http://wijkseondernemerskoffie.weebly.com/

3920562

Ada Knol is organisatie adviseur, schrijver, dichter, spreker en trainer. Zij nam deel aan deze tafels en schreef een stukje hierover op haar blog. Lees meer op http://www.adaknol.nl/adas-blog.html

 

Scholen Wijk bij Duurstede en Cothen doen mee

In de afgelopen vijf jaar hebben we ervaringen opgedaan in de samenwerking met de basisscholen, o.a. door De Kanjerloop met daaropvolgend een dialoogtafel met een aantal leerlingen en de Revius-dialoog in 2012 met wel 100 leerlingen van HAVO-4.

Dit jaar doen alle groep 8’ers mee van vrijwel alle basisscholen in Wijk bij Duurstede en Cothen mee aan de Wijkse Dialoogdagen (1 t/m 7 november 2013) waarbij deze vraag het uitgangspunt is: Wat vraagt deze (leef)tijd van mij?.

We verwachten dat deze vraag voor kinderen van groep 8 een geschikte startvraag is voor een boeiende uitwisseling van ervaringen, gedachten en dromen.

Leuk is ook dat door uitwisseling van diverse scholen de kinderen ook andere kinderen leren kennen. Dit versterkt de verbinding tussen kinderen in Wijk. En tussen de kinderen in Wijk bij Duurstede en Cothen.

Ondersteuning gezocht van betrokken ouders, opa’s, oma’s of anderen

Nu bijna alle scholen meedoen, betekent het dat we bij elke school minimaal 4 tafels hebben (met gemiddeld 4-6 leerlingen). Om die gesprekken met de kinderen te begeleiden, zoeken we nog ouders of bijv. opa’s en oma’s of andere betrokkenen die het leuk vinden om het gesprek tussen deze 11 en 12-jarigen te begeleiden.

Kinderen leren om naar elkaar te luisteren, respect te tonen en om zelf onverdeelde aandacht te ontvangen. Dat zou je ieder kind toewensen, nietwaar? Alle leerlingen die meedoen ontvangen een armbandje met daarop “Ik draag bij een een respectvolle wereld”.

Wil je er meer over weten of wil je je direct opgeven als gespreksbegeleider? Bel dan even met Willemien van Otterlo 06-220 50 280 of Miranda Boland 06-125 32 22. Of stuur een e-mail aan geef je snel op via wijksedialoog@gmail.com (geef je dan automatisch op voor de training van de 28e oktober, want alleen met training kun je gespreksbegeleider zijn).

Training 28 oktober om 19.30 uur

Tijdens een korte training van circa 2,5 uur leer je de stappen van de dialoog en kun je een groepje begeleiden. Het is echt de moeite waard.

Op 28 oktober is er nog een training ingepland, geef je snel op via wijksedialoog@gmail.com

 

Voor meerdere doeleinden

De dialoogmethodiek is ook te gebruiken voor andere doeleinden, bijv. om zelf als ouders anders en beter te leren luisteren naar je kind of om in te zetten bij een ander onderwerp bijv. pesten.

 

Voor vragen of om je op te geven als gespreksleider kunt u terecht bij

Willemien van Otterlo 06-220 50 280

Miranda Boland 06-125 32 22

 

Burgemeester start Lustrumjaar Wijkse Dialoogdagen

Fotodialooggemeente300px

Op 18 juni vond een bijzondere dialoog plaats met als onderwerp: het belang van de dialoog voor Wijkse gemeenschap. Burgemeester Tjapko Poppens, gemeentesecretaris Janneke Louisa-Muller en beleidsmedewerker Edwin van Dorp gingen in gesprek met Willemien van Otterlo en John van Balen, leden van de kerngroep die dit jaar alweer voor de vijfde keer de Wijkse Dialoogdagen organiseert. De organisatie ziet dit gesprek met de gemeente als een grote stap om haar doel dichterbij te brengen: Heel gemeente Wijk bij Duurstede met elkaar in gesprek brengen, om zo contact tussen mensen te bevorderen en een leefbare gemeente te houden.

Tijdens het gesprek met de gemeente werden belangrijke inzichten en ervaringen gedeeld over de dialoog in het algemeen. Wat opviel is dat iedereen het over eens is, dat in gesprek gaan volgens de dialoogregels zorgt voor toegevoegde waarde en betekenisvolle ontmoetingen. Je respecteert elkaar en je laat ruimte voor ieders verhaal en mening. In deze tijd waarin er minder geld beschikbaar is, wordt duidelijk dat we elkaar weer nodig hebben. Dat we anderen moeten steunen en vragen om hulp als dat nodig is. Om tot samenwerking en oplossingen te komen is begrip voor elkaar een voorwaarde. Discussie, overtuigen en voorschrijven werken dit tegen. Luisteren, openstaan, aandacht geven zorgt juist voor verbinding tussen mensen. Die verbondenheid kan ontspruiten in mooie initiatieven, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor een mooiere wereld op kleine schaal, beginnend in de Wijkse gemeenschap (waaronder Cothen en Langbroek uiteraard ook vallen).

Het belang van de dialoog werd onderstreept door het voornemen van de gemeente om de Wijkse Dialoogdagen actief te ondersteunen. Daarnaast wil de gemeente het voeren van een dialoog als kerncompetentie voor de ambtenaren aanwijzen. En wat is er beter dan een burgermeester die actief  de dialoog wil hanteren om zijn voorbeeldfunctie bewust vorm te geven.

Met deze voornemens van de gemeente is de organisatie van de Wijkse Dialoogdagen extra gemotiveerd dit lustrumjaar tot een nog groter succes te maken. In 2013 vinden in de eerste week van november voor de vijfde keer de dialoogdagen plaats. Het streven: ‘Heel Wijk in gesprek’ komt steeds dichterbij de werkelijkheid.

Inmiddels is de nieuwe website live en kan ieder lezen hoe de Wijkse Dialoogdagen verleden jaar verliepen en hoe dit bijvoorbeeld voortzetting kreeg bij het Revius Lyceum, waar ze met 94 leerlingen en 24 begeleiders in dialoog gingen met elkaar over het thema Europa.

Meebeslissen  over het thema?