The Blog

De Wijkse Dialoog ontmoet 25-8-2016

De regiegroep van de Wijkse Dialoog organiseert op donderdagavond 25 augustus 2016 een bijeenkomst over de toekomst van de Wijkse Dialoog. Het doel van de avond is met elkaar ideeën uit te wisselen over hoe we de dialoog vorm gaan geven, nu en in de toekomst. De Wijkse dialoog kan namelijk niet zonder ambassadeurs die ontmoeting tussen inwoners faciliteren en begeleiden!

Wie wil zich daarvoor inzetten en in welke rol? Iedereen die mee wil denken en praten over de Wijkse Dialoog is welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden bij de steenfabriek De Bosscherwaarden van 19:30 tot 21:30 uur. We hopen op een mooie zomeravond zodat we buiten kunnen picknicken. Daarom vragen we belangstellenden zelf een hapje en een drankje mee te nemen. Heeft u interesse om mee te denken op 25 augustus? Meld u dan aan via wijksedialoog@gmail.com

Verslag Dialoog 2015 bij Ome Ko en Revius organiseert zelf dialoog

“Wat betekent voor jou gastvrijheid?”
Mooie Wijkse Dialogen op 13 november vragen om vervolg.

Terwijl vrijdagavond in Parijs schrijnend duidelijk werd waartoe gebrek aan dialoog kan lijden namen jong en oud deel aan de Wijkse Dialoogdagen die voor het zevende jaar in Wijk bij Duurstede, gelijktijdig met de Landelijke week van de dialoog, werd gehouden. Even was Ome Ko, het dialoog café van Wijk bij Duurstede. Jeugd en volwassenen gingen daar in gesprek en ontmoetten elkaar rond het thema “Wat betekent voor jou gastvrijheid?”

Christa van Werkum over deze prachtige avond: “Vorig jaar was ik voor het eerst deelnemer aan de Wijkse Dialoog. Dit jaar ook ambassadeur en gespreksleider. Een bijzondere ervaring om verhalen over gastvrijheid te delen met mensen, jong en oud, die je eigenlijk niet kent. Mijn tafelgenoten hadden ook mooie dromen en concrete ideeën over wat je zelf kan doen om gastvrijheid verder te vergroten: bijvoorbeeld door als jongere wat vaker belangstelling te tonen voor ouderen, door je rijkdom met anderen te delen of door een multiculturele maaltijd in Wijk te organiseren. Onze gezamenlijke conclusie: er is eigenlijk weinig voor nodig om andere het gevoel te geven dat ze welkom zijn en hen te laten meegenieten van wat je hebt. Dus…. gewoon doen! Kortom: Ik beveel de Wijkse Dialoog 2016 van harte aan!”

Dat doet Anton Vernooij ook, hij nam voor de zevende keer deel aan de dialoog en is inmiddels 87, een echte stamgast. “Het was een mooi gesprek al heb ik niet alles kunnen verstaan. Dit was de eerste keer met zoveel jeugd. Het was vooral mooi om te merken dat de jongeren het thema ook serieus namen en er over nadachten. Leuk om de jeugd zo te ontmoeten. Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn”.

Toos Bik eveneens nieuwe begeleidster zei het zo: ” Het gesprek dat ik mocht begeleiden, met hulp van Marjan, leverde een mooie mix aan ervaringen, vragen en uitwisseling. Ook ontkwamen we er niet aan dat het thema gastvrijheid telkens werd gelardeerd door verhalen, wensen, angsten en zorgen rond de vluchtelingen. Ook de jongelui aan onze tafel nummer 5, waren daar erg mee bezig. Kortom het speelde tussen ervaringen, wensen en dromen door. Het was een mooi gesprek dat leidde tot verbinding tussen oude dames en jonge (bijna)mannen, die al helemaal enthousiast waren over de idee dat zij gespreksleiders in oprichting zijn”.

Wijk bij Duurstede is één van de 100 dialooggemeenten die zich hebben aangesloten bij Nederland in Dialoog. Een beweging die is ontstaan na 9/11 en de moord op Theo van Gogh met als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Zeven jaar geleden namen de Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk, en Amnesty in Wijk het initiatief,gesteund door de gemeenten. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Dit gebeurt volgens een vast concept waar je als begeleider op let.

De leerlingen van het Revius die aan de dialoog deelnamen hebben zich opgegeven om dat te leren als onderdeel van hun maatschappelijke stage. In gesprek met elkaar, luisteren om elkaar te begrijpen en elkaar te ontmoeten. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties, de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Op 14 april 2016 organiseren de leerlingen van het Revius zelf een dialoog voor Wijk bij Duurstede tussen volwassenen en leerlingen op het Revius.

Dit jaar waren er minder deelnemers aan de Wijkse Dialoog dan anders. John van Balen hierover “Dat komt omdat wij nu vooral ambassadeurs zoeken die willen zorgen dat Wijk bij Duurstede als dialooggemeente aangesloten blijft bij de landelijke beweging. Wij zoeken ambassadeurs uit Wijk, dus ook uit Langbroek en Cothen, die vinden dat minder luid toch gehoord kan worden, die als stille krachten in onze Wijkse samenleving prettig samen leven,wonen en werken stimuleren een basis willen geven met de dialoog.”

Voel je jezelf geïnspireerd door dit artikel en wil je ook graag dat de Wijkse Dialoog blijft voortbestaan? Zet dan 14 april 2016 in je agenda.

Wil je meer weten of heb je een idee, stuur dan een e-mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 0653614115 of John van Balen 06-22246154.

Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Dialoogtafel 13 november 2015 in Café Ome Ko

De foto’s zijn genomen tijdens een dialoogtafel in Café Ome Ko in Wijk bij Duurstede, die ruimte beschikbaar stelde en meewerkten aan de voorbereiding. Onze dank daarvoor.

foto 3dialoogcafe foto 2Dialoogcafé een tafel foto 1Dialoogcafé een tafel

Persbericht 18 oktober 2015

Persbericht van ambassadeurs Wijkse Dialoog, 18 okt. 2015

De Dialoog, het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is, leeft in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste ambassadeurs organiseren de zevende Wijkse Dialoogdagen van 6 tot 13 november. 13 november centrale dag, Cafe Ome Ko centraal punt. Centrale thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”? De reacties op de oproep onder meer in de lokale bladen om mee te doen, maakten duidelijk dat de Wijkse gemeenschap veel waarde hecht aan de Dialoog. Zo’n twintigtal Wijkenaren meldden zich als ambassadeurs van de Wijkse dialoogdagen en er komen er nog iedere dag bij. Het zijn aanhangers van het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is. Een gesprek waarin je elkaar vertelt wat je denkt en elkaar respecteert en wil begrijpen.

In de week van 6 tot 13 november 2015 is het de landelijke dialoogweek (info Nederlandindialoog.nl) Deze dialoogweek ontstond in Rotterdam, als reactie op de spanningen in de samenleving vanwege de aanval op de Twin Towers in 2009. De behoefte van de gemeente Rotterdam en vele inwoners was: Laten we het gesprek met elkaar aangaan om onderling begrip en samenhang te versterken. Zo is de landelijke organisatie ‘Nederland in dialoog’ ontstaan. In de Wijkse gemeenschap wordt nu voor de zevende keer op rij aangesloten bij dit evenement. Dialoog-gesprekken dragen bij aan onderlinge betrokkenheid tussen stads- of wijkgenoten, zo hebben honderden deelnemers het de vorige jaren ervaren.

Centraal thema. Steeds staat er een thema centraal, waarover de meeste deelnemers met elkaar uitwisselen onder begeleiding van een gespreksleider. Voor dit jaar kozen de ambassadeurs uit drie thema’s met stip voor het thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”?

Centrale en andere Locaties. Was vorig jaar theater Calypso de centrale locatie, dit jaar is dat Café Ome Ko. Naast deze locatie zullen naar behoefte andere locaties worden gezocht. Er is voor ieder ruimte om het weer in het bedrijf,huiskamer,school etc. te organiseren met steun van professionele begeleiders. Zo heeft het Revius al laten weten de school beschikbaar te stellen als daar behoefte aan is en op een later moment de Dialoog met een aantal scholieren te organiseren.

Training voor gespreksleiders. Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4. (B&B) De gespreksleider hanteert de ‘dialoogmethode’ ; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. De training is van 19.30 tot 21.30uur. Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan.

Ambassadeurs van de Wijkse Dialoog vinden het belangrijk dat er wordt doorgegaan met het bieden en organiseren van momenten om met elkaar de dialoog te beleven. Verspreid over 14 en 15 oktober vond het eerste overleg plaats en werden de eerste acties afgesproken. Vele handen zullen licht werk maken, nog een paar ambassadeurs erbij en het wordt nog lichter. Wil je ook een momentje meedenken of doen, kom je uit Cothen,Langbroek of de Wijkse woonkern, meld je dan aan.

Meedoen? Wil je meedoen als deelnemer, als ambassadeur, een training volgen voor begeleider, of heb je gewoon een goed idee: stuur een mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 06-53614115 of John van Balen 06-22246154 Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Vrijwilligers en sponsors gezocht

Communicatiemensen

Het kernteam van de organisatie is al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de Wijkse Dialoogdagen in november 2013. We zoeken in de uitvoering nog versterking van ons team. We zouden jouw hulp bijzonder op prijs stellen. Alleen samen kunnen we de Wijkse Dialoogdagen tot een succes maken. Bel met Sietske Cuhfus, tel. 06-51 24 16 46.

Social media hulp

Er is reeds een facebookpagina www.facebook.com/wijkbijduurstedeindialoog en twitteraccount onder de naam Fred Dialoog. In de periode voorafgaand aan de dialoogdagen, willen we naast persoonlijke werving ook social media inzetten het werven van deelnemers, gastheren/gastvrouwen en gespreksbegeleiders. We zoeken iemand die het leuk vindt om af en toe een berichtje erop te zetten en de kanalen te zoeken waar we diverse doelgroepen kunnen bereiken.

Promotiehulp

We zoeken ook mensen die helpen met het verspreiden van folders, het ophangen van hekwerkbanners, spandoeken en posters.

Initiatiefnemers voor doelgroepen of activiteitendialoog

Ben je positief over de dialoogmethodiek en heb je zelf een idee voor een locatie of om zelf een groep mensen bij elkaar te brengen? Of heb je een doelgroep in gedachten die zoiets wel zouden waarderen? Het staat je vrij om zelf dit initiatief te nemen. Overleg met ons hoe je het wilt aanpakken en voor inhoudelijke informatie over de dialoog. We wisselen graag onze kennis uit met je. Hoe meer mensen we bereiken hoe beter. De organisatie heeft ook het idee gevat om bijvoorbeeld dialooggesprekken te organiseren rond activiteiten, bijv. tijdens een kookworkshop, een schildermiddag of andere creatieve of leuke activiteiten. Voor bedrijven is het interessant om hun eigen activiteit meer onder de aandacht te brengen.

Sponsors en bedrijven

Omdat we een vrijwilligersclub zijn en wij geen subsidie ontvangen, hebben we alle financiële hulp of hulp in de vorm van diensten  of producten hard nodig. Denk aan: drukwerk, spullen voor in de gastvrouwentas (vorig jaar hadden we spullen van AH, Jumbo en van appels van Vernooy). Binnenkort vullen we de lijst nog aan.

Daarnaast is het voor bedrijven interessant om een activiteitendialoog te organiseren. Wij hebben een groot bestand van mensen die reeds deelnamen aan de dialoog. En op deze manier kun je je bedrijf promoten. Informeer hiernaar bij Sietske Cuhfus 06-51241646.