The Blog

Samen ….. betekent voor mij?

Donderdag 9 november bent u allen van harte welkom om hierover een dialoog te voeren. Om 19.30 starten we met diverse groepen in het Revius Lyceum te Wijk Bij Duurstede (Remus 4). De avond duurt tot ongeveer 22.00 en wordt begeleid door diverse dialoog begeleiders.

Meer informatie over de week van de dialoog? Klik hier

Persbericht 18 oktober 2015

Persbericht van ambassadeurs Wijkse Dialoog, 18 okt. 2015

De Dialoog, het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is, leeft in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste ambassadeurs organiseren de zevende Wijkse Dialoogdagen van 6 tot 13 november. 13 november centrale dag, Cafe Ome Ko centraal punt. Centrale thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”? De reacties op de oproep onder meer in de lokale bladen om mee te doen, maakten duidelijk dat de Wijkse gemeenschap veel waarde hecht aan de Dialoog. Zo’n twintigtal Wijkenaren meldden zich als ambassadeurs van de Wijkse dialoogdagen en er komen er nog iedere dag bij. Het zijn aanhangers van het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is. Een gesprek waarin je elkaar vertelt wat je denkt en elkaar respecteert en wil begrijpen.

In de week van 6 tot 13 november 2015 is het de landelijke dialoogweek (info Nederlandindialoog.nl) Deze dialoogweek ontstond in Rotterdam, als reactie op de spanningen in de samenleving vanwege de aanval op de Twin Towers in 2009. De behoefte van de gemeente Rotterdam en vele inwoners was: Laten we het gesprek met elkaar aangaan om onderling begrip en samenhang te versterken. Zo is de landelijke organisatie ‘Nederland in dialoog’ ontstaan. In de Wijkse gemeenschap wordt nu voor de zevende keer op rij aangesloten bij dit evenement. Dialoog-gesprekken dragen bij aan onderlinge betrokkenheid tussen stads- of wijkgenoten, zo hebben honderden deelnemers het de vorige jaren ervaren.

Centraal thema. Steeds staat er een thema centraal, waarover de meeste deelnemers met elkaar uitwisselen onder begeleiding van een gespreksleider. Voor dit jaar kozen de ambassadeurs uit drie thema’s met stip voor het thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”?

Centrale en andere Locaties. Was vorig jaar theater Calypso de centrale locatie, dit jaar is dat Café Ome Ko. Naast deze locatie zullen naar behoefte andere locaties worden gezocht. Er is voor ieder ruimte om het weer in het bedrijf,huiskamer,school etc. te organiseren met steun van professionele begeleiders. Zo heeft het Revius al laten weten de school beschikbaar te stellen als daar behoefte aan is en op een later moment de Dialoog met een aantal scholieren te organiseren.

Training voor gespreksleiders. Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4. (B&B) De gespreksleider hanteert de ‘dialoogmethode’ ; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. De training is van 19.30 tot 21.30uur. Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan.

Ambassadeurs van de Wijkse Dialoog vinden het belangrijk dat er wordt doorgegaan met het bieden en organiseren van momenten om met elkaar de dialoog te beleven. Verspreid over 14 en 15 oktober vond het eerste overleg plaats en werden de eerste acties afgesproken. Vele handen zullen licht werk maken, nog een paar ambassadeurs erbij en het wordt nog lichter. Wil je ook een momentje meedenken of doen, kom je uit Cothen,Langbroek of de Wijkse woonkern, meld je dan aan.

Meedoen? Wil je meedoen als deelnemer, als ambassadeur, een training volgen voor begeleider, of heb je gewoon een goed idee: stuur een mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 06-53614115 of John van Balen 06-22246154 Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Thema 2013 Wat vraagt deze tijd van jou?

Uit de 3 thema’s die we voorstelden voor de Wijkse Dialoogdagen is dit thema gekozen: Wat vraagt deze tijd van jou? Tijdens de trainingsavonden voor gespreksleiders, gastheren, gastvrouwen hebben we reeds geoefend met dit thema. De ervaringen en verhalen zijn divers en we verwachten dan ook dat er dit jaar weer mooie en waardevolle gesprekken zullen plaatsvinden.

Wanneer?

1e week van de Wijkse Dialoogdagen van vrijdag 1 t/m donderdag 7 november 2013 vinden er op diverse plaatsen tafelgesprekken plaats. Binnenkort zal er een overzicht verschijnen van de beschikbare tafels. Je kunt je alvast inschrijven als je wilt.

Voor wie?

Voor iedereen die het leuk vindt om volgens de 4 stappen van de dialoogmethodiek in een groep van 6 mensen in gesprek te gaan. De vier stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn

  1. Kennismaken
  2. Ervaringen delen
  3. Dromen
  4. Doen

Wat houdt jou tegen?

We kunnen zonder blikken of blozen zeggen dat iedereen die meedoet naar huis gaat met een vervuld gevoel. Het is gewoon fijn als anderen aan jou hun aandacht schenken. En jij aan anderen een luisterend oor kunt bieden. Het lijkt misschien heel spannend, maar juist die drempel een keer overstappen en het gewoon doen, leidt tot contact met anderen. Iets waar we als mens toch allemaal behoefte aan hebben?

Schrijf je in en laat het gewoon op je afkomen. Ga naar inschrijven.

Bel voor vragen met Willemien van Otterlo: 06-22 05 02 80 of Miranda Boland 06-12 52 32 22.

Stem mee! Welk thema 2013?

Beslis mee thema
Op 13 mei is er met een kleine groep mensen onder leiding van Jan Willem van den Boogert gezocht naar thema’s voor de Wijkse Dialoogdagen 2013. De drie thema’s die daaruit voortvloeiden zijn: Wat maakt contact waardevol? Wat vraagt deze tijd van jou? Wat betekent vertrouwen voor jou?.

Welk thema spreekt jou het meeste aan?

  1. Wat maakt contact waardevol voor jou?
  2. Wat vraagt deze tijd van jou?
  3. Wat betekent vertrouwen voor jou?
Ga naar onze POL en geef uw mening!