The Blog

Elkaar zien

Dit jaar is het thema van de jaarlijkse landelijke dialoog ELKAAR ZIEN. Zien wij elkaar nog? En wat is dat dan elkaar zien? Een mooi onderwerp om eens met anderen gedachten over te wisselen.

Het Revius organiseert samen met Wijkse dialoog een avond van de dialoog over dit thema. Iedereen die belangstelling heeft om elkaar op dit thema te ontmoeten is welkom donderdagavond 8 november vanaf 20:00 uur tot 21:30 uur in het Revius. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Wat gaan we doen? In kleine tafels van ongeveer zes personen gaan we met elkaar in dialoog over het thema “elkaar zien”.  De gesprektafels staan onder begeleiding van een gespreksleider. De eerste stap ontmoeten we elkaar en maken we met elkaar kennis. Daarna verkennen we wat “elkaar zien”.  voor een ieder betekent? Daarna dromen we verder en tot slot wordt aan iedereen gevraagd wat hij of zij morgen gaat doen met het thema “elkaar zien”.

Het zijn persoonlijke ervaringen die we onderling uitwisselen. In de dialoog staat respect voor elkaar en naar elkaar luisteren centraal. Het is geen discussie of een debat. Het mooie  aan de dialoog is dat je andere mensen ontmoet en met elkaar in gesprek raakt over persoonlijke thema’s en zo de ander eens op een andere manier leert kennen. Wil je weten hoe jongeren denken over dit thema? Schuif eens aan. Ook dit jaar worden ruim twintig leerlingen van HAVO4 opgeleid tot dialoogbegeleider. OP 8 november schuiven zij aan een van tafels. Het komende half jaar worden zij opgeleid tot dialoogbegeleider. In het voorjaar zijn zij zelf gespreksleider van een tafel rondom een zelf gekozen thema.

Voor meer informatie: wijksedialoog@gmail.com

Samen ….. betekent voor mij?

Donderdag 9 november bent u allen van harte welkom om hierover een dialoog te voeren. Om 19.30 starten we met diverse groepen in het Revius Lyceum te Wijk Bij Duurstede (Remus 4). De avond duurt tot ongeveer 22.00 en wordt begeleid door diverse dialoog begeleiders.

Meer informatie over de week van de dialoog? Klik hier

Socratisch gesprek als dialoog

calypso_socratischgesprekOp 21 september troffen 13 ambassadeurs van de dialoog in Wijk bij Duurstede   elkaar in Calypso. Deze ambassadeurs zijn betrokken bij Wijk in Dialoog en zijn zelf ook gespreksleider geweest van dialoogtafels. Ter verdieping bood de organisatie Wijk in Dialoog haar ambassadeurs een nieuwe dialoogvorm aan: het socratische gesprek. Het thema van het gesprek was ‘Vredig Samen’. Wat ook het thema is van de week van de dialoog in november 2017. Aan twee tafels gingen de ambassadeurs deze avond in gesprek met elkaar volgens de ‘regels’ van het socratische gesprek. Er ontstonden mooie persoonlijke gesprekken, werden verdiepende vragen gesteld aan elkaar en zo onderzocht de groep dit thema: Vredig Samen, hoe doe je dat eigenlijk?

Een mooie avond! Wil jij ook meer weten over de dialoog? Wijk in Dialoog is beschikbaar om in jouw organisatie, club, vereniging meer te komen vertellen en dan kijken we of de dialoog ook geschikt is voor jullie thema of vraag.
De ambassadeurs stellen 1 dagdeel per jaar ter beschikking om een dialoog te begeleiden. Zo willen we er voor zorgen dat de dialoog minstens net zo vaak ingezet wordt als discussie of debat!
Wil jij ook kiezen voor meer dialoog in plaats van discussie of debat? Op 10 en 12 oktober bieden wij een gratis training aan voor gespreksleiders, in de avond van 19.30 tot 22.00 uur. Wil je een dialoogtafel leren begeleiden, dan ben je welkom!
Hou de website in de gaten voor de agenda tijdens de week van de dialoog. En schrijf je in voor een van onze trainingen of evenementen.
www.wijkbijduurstedeindialoog.nl

22 Reviusleerlingen junior dialoogbegeleider

img_5934 img_5935Afgelopen vrijdag hadden 100 leerlingen een ervaring met de dialoog. Zij ontdekten dat deze gespreksvorm iets heel anders is dan discussie of het debatteren waar Revius ook de nodige aandacht aan besteed. Onder bezielende begeleiding van Ineke Moorthaemer en Willemien Otterlo hadden 22 Havo 4 leerlingen zich voorbereid op hun toets, het begeleiden van een dialoog met als thema “Wie is jouw held”. De meeste leerlingen konden die zich niets voorstellen bij het gesprek toen ze begonnen. Na afloop reageerden ze enthousiast. “Heel anders dan ik gewend ben, er wordt echt naar je geluisterd” “ik heb echt open kunnen spreken omdat er ook aandacht voor me was” Het was een geslaagde middag, de 22 kunnen zich nu junior dialoogbegeleider noemen. Overigens was opvallend dat vaak de ouders of een ander familielid als held werd genoemd. De bijeenkomst werd ondersteund door 11 deskundige supporters van Wijkbijduurstedeindialoog.nl

Wil je ook supporter worden mail dan aan wijksedialoog@gmail.com

Training voor gespreksbegeleiders 29 oktober 2015

Training voor gespreksleiders vindt alleen plaats op 29 oktober 2015

Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4 (B&B ingang). De training is van 19.30 tot 21.30uur.

De gespreksleider leert tijdens de training de ‘dialoogmethode’; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. Ook nodigen we graag onze welbekende gespreksleiders uit om weer deel te nemen. Sowieso omdat het altijd weer inspireert.

Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan bij Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com