Nederland in Dialoog

Filmpje Nederland in Dialoog

Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt sinds 2006 in een groeiend aantal plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd.

In 2012 zijn dit er ruim 85. Het doel van Nederland in Dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema’s die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor wederzijds respect.

Oorsprong

In Rotterdam werd de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten gaf en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

In 2005 namen twee betrokken partijen uit Rotterdam en Amsterdam het initiatief om het concept van de Dag van de Dialoog over te dragen aan andere steden. Samen werkten zij het concept van de dialoog verder uit, ontwierpen een handboek waarin de organisatie van een Dag van de Dialoog stap voor stap beschreven staat, lieten zij een huisstijl en website ontwikkelen en richtten zij verschillende workshops in.

Coördinatie

De coördinatie van Nederland in Dialoog is in handen van Karin Oppelland en wordt ondersteund door een coalitie van nationale partners en ambassadeurs. De coördinatie van de dialoogdagen in het land in handen van lokale coördinatoren.

Nationale Partners

In het Oranje Fonds werd de partner gevonden die het mogelijk maakt om de plannen tot uitvoering te brengen. Sinds 2008 heeft stichting Nederland in Dialoog een Adviescomité dat de verdere ontwikkeling van het initiatief mogelijk maakt. Hierin zitten tot nu toe Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, COC Nederland, Brahma Kumaris, Art. 1, Nieuwe Maan Netwerk, het Oranje Fonds en Rabobank.

In 2012 hebben NID, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds een (inter)nationale jongerendialoog vormgegeven onder de naam World=U. Seats2Meet draagt wezenlijk bij door in Maarssen, Utrecht en Amersfoort trainingsruimte en werkplek aan te bieden. Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 70 afzonderlijke dialoogdagen in het land.

Ga naar Nederland in Dialoog