Over de Wijkse dialoog

Heel Wijk in gesprek

Tijdens de Wijkse dialoogdagen praten groepen mensen over hetzelfde gespreksonderwerp op verschillende plekken in de gemeente, zoals huiskamers, bedrijfsruimtes, cafés, sportkantines etcetera. We organiseren tafelgesprekken met en voor de inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek in de eerste week van november.

Het doel van de tafelgesprekken

Het doel is ervaren hoe prettig het is eens tijd te nemen voor een gesprek. Zodat je iemand beter leert kennen en anderen jou beter leren kennen. Door de verhalen achter een gezicht te horen, krijg je soms een ander beeld. Mogelijk leer je een ander zijn mening te begrijpen en ga je anders tegen dingen aankijken. Daarnaast draagt het ook bij aan de bevordering van de leefbaarheid. Goed contact tussen buren en stadsgenoten maakt een woonomgeving aangenamer en veiliger. Je voelt je niet alleen thuis in je eigen woning, maar ook in het appartementencomplex, de buurt, de wijk of straat. Of je hebt simpelweg een avond plezier! Dat is ook prima.

Wie doen er mee?

Onze doelstelling is: Heel Wijk bij Duurstede in gesprek. Echt iedereen kan meepraten over een centraal thema. De deelnemers variëren van tuinman, schilder, dokter of huisvrouw/-man, moeders en vaders, leraar en leerling, etcetera.

De oorsprong

De dialoogdagen zijn in 2001 in het leven geroepen na de aanval op de Twin Towers in New York. Mensen hadden behoefte er met elkaar over te praten. Er was veel onbegrip en verwarring. Ineens was de wereld niet meer veilig. Nu zijn de Dialoogdagen gericht op het creëren van meer begrip en tolerantie voor elkaar, zodat we prettiger samenleven.

De Wijkse dialoogdagen zijn sinds 2009 een jaarlijks initiatief van 

Logo's Platform 500 pixels

Tafelsamenstelling

Elke tafel (op een bepaalde locatie) telt ongeveer zes deelnemers en een gespreksleider. De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. Bij inschrijving kun je een voorkeur aangeven voor een locatie.

Dialoogmethodiek

De methodiek die op de Dag van de Dialoog wordt gehanteerd is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry. De dialoogmethodiek werd in Rotterdam voor de eerste Dag van de Dialoog ontwikkeld door Brahma Kumaris.
De vier stappen die in het gesprek worden doorlopen zijn

 1. Kennismaken
 2. Ervaringen delen
 3. Dromen
 4. Doen

Deze stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

De uitgangspunten voor de dialoog (zogenaamde gespreksregels)

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover. – Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Sta stiltes toe als mensen even na moeten denken.
 • Spreek vanuit jezelf, niet over algemeenheden (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’).
 • Vraag toelichting als er toch algemeenheden op tafel komen. – Stel oordelen uit en onderzoek ze.

Thema

Elke Dag van de Dialoog heeft een jaarlijks wisselend centraal thema. Het thema wordt positief en uitnodigend geformuleerd zodat mensen gemotiveerd raken om deel te nemen. Thema’s die een relatie hebben met waarden, normen, tradities, motivaties, cultuur lenen zich het best. Maar ook actuele thema’s die veel mensen bezighouden, zoals werk of opgroeien zijn breed genoeg om belangstelling te wekken.

De Dag van de Dialoog berust op 6 pijlers

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 stappen.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd. 5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
 5. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Hoe je mee kunt doen? Meer info.