The Blog

Persbericht 18 oktober 2015

Persbericht van ambassadeurs Wijkse Dialoog, 18 okt. 2015

De Dialoog, het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is, leeft in Wijk bij Duurstede. Enthousiaste ambassadeurs organiseren de zevende Wijkse Dialoogdagen van 6 tot 13 november. 13 november centrale dag, Cafe Ome Ko centraal punt. Centrale thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”? De reacties op de oproep onder meer in de lokale bladen om mee te doen, maakten duidelijk dat de Wijkse gemeenschap veel waarde hecht aan de Dialoog. Zo’n twintigtal Wijkenaren meldden zich als ambassadeurs van de Wijkse dialoogdagen en er komen er nog iedere dag bij. Het zijn aanhangers van het goede gesprek dat tevens een mooie ontmoeting is. Een gesprek waarin je elkaar vertelt wat je denkt en elkaar respecteert en wil begrijpen.

In de week van 6 tot 13 november 2015 is het de landelijke dialoogweek (info Nederlandindialoog.nl) Deze dialoogweek ontstond in Rotterdam, als reactie op de spanningen in de samenleving vanwege de aanval op de Twin Towers in 2009. De behoefte van de gemeente Rotterdam en vele inwoners was: Laten we het gesprek met elkaar aangaan om onderling begrip en samenhang te versterken. Zo is de landelijke organisatie ‘Nederland in dialoog’ ontstaan. In de Wijkse gemeenschap wordt nu voor de zevende keer op rij aangesloten bij dit evenement. Dialoog-gesprekken dragen bij aan onderlinge betrokkenheid tussen stads- of wijkgenoten, zo hebben honderden deelnemers het de vorige jaren ervaren.

Centraal thema. Steeds staat er een thema centraal, waarover de meeste deelnemers met elkaar uitwisselen onder begeleiding van een gespreksleider. Voor dit jaar kozen de ambassadeurs uit drie thema’s met stip voor het thema: ”Wat betekent voor jou gastvrijheid”?

Centrale en andere Locaties. Was vorig jaar theater Calypso de centrale locatie, dit jaar is dat Café Ome Ko. Naast deze locatie zullen naar behoefte andere locaties worden gezocht. Er is voor ieder ruimte om het weer in het bedrijf,huiskamer,school etc. te organiseren met steun van professionele begeleiders. Zo heeft het Revius al laten weten de school beschikbaar te stellen als daar behoefte aan is en op een later moment de Dialoog met een aantal scholieren te organiseren.

Training voor gespreksleiders. Wil je gespreksleider zijn, kom dan naar de training die Willemien Otterloo verzorgt, op 29 oktober aan de Wijkersloot 4. (B&B) De gespreksleider hanteert de ‘dialoogmethode’ ; een methode die erop gericht is dat de deelnemers echt mét elkaar in gesprek gaan, door ervaringen uit te wisselen, in plaats van een discussie over meningen te voeren. De training is van 19.30 tot 21.30uur. Op 30 oktober worden een 15 tal leerlingen uit de vierde klas HAVO opgeleid tot (assistent) begeleider. Wil je met je school weer meedoen meld je dan aan.

Ambassadeurs van de Wijkse Dialoog vinden het belangrijk dat er wordt doorgegaan met het bieden en organiseren van momenten om met elkaar de dialoog te beleven. Verspreid over 14 en 15 oktober vond het eerste overleg plaats en werden de eerste acties afgesproken. Vele handen zullen licht werk maken, nog een paar ambassadeurs erbij en het wordt nog lichter. Wil je ook een momentje meedenken of doen, kom je uit Cothen,Langbroek of de Wijkse woonkern, meld je dan aan.

Meedoen? Wil je meedoen als deelnemer, als ambassadeur, een training volgen voor begeleider, of heb je gewoon een goed idee: stuur een mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 06-53614115 of John van Balen 06-22246154 Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Comments