The Blog

Verslag Dialoog 2015 bij Ome Ko en Revius organiseert zelf dialoog

“Wat betekent voor jou gastvrijheid?”
Mooie Wijkse Dialogen op 13 november vragen om vervolg.

Terwijl vrijdagavond in Parijs schrijnend duidelijk werd waartoe gebrek aan dialoog kan lijden namen jong en oud deel aan de Wijkse Dialoogdagen die voor het zevende jaar in Wijk bij Duurstede, gelijktijdig met de Landelijke week van de dialoog, werd gehouden. Even was Ome Ko, het dialoog café van Wijk bij Duurstede. Jeugd en volwassenen gingen daar in gesprek en ontmoetten elkaar rond het thema “Wat betekent voor jou gastvrijheid?”

Christa van Werkum over deze prachtige avond: “Vorig jaar was ik voor het eerst deelnemer aan de Wijkse Dialoog. Dit jaar ook ambassadeur en gespreksleider. Een bijzondere ervaring om verhalen over gastvrijheid te delen met mensen, jong en oud, die je eigenlijk niet kent. Mijn tafelgenoten hadden ook mooie dromen en concrete ideeën over wat je zelf kan doen om gastvrijheid verder te vergroten: bijvoorbeeld door als jongere wat vaker belangstelling te tonen voor ouderen, door je rijkdom met anderen te delen of door een multiculturele maaltijd in Wijk te organiseren. Onze gezamenlijke conclusie: er is eigenlijk weinig voor nodig om andere het gevoel te geven dat ze welkom zijn en hen te laten meegenieten van wat je hebt. Dus…. gewoon doen! Kortom: Ik beveel de Wijkse Dialoog 2016 van harte aan!”

Dat doet Anton Vernooij ook, hij nam voor de zevende keer deel aan de dialoog en is inmiddels 87, een echte stamgast. “Het was een mooi gesprek al heb ik niet alles kunnen verstaan. Dit was de eerste keer met zoveel jeugd. Het was vooral mooi om te merken dat de jongeren het thema ook serieus namen en er over nadachten. Leuk om de jeugd zo te ontmoeten. Ik hoop er de volgende keer weer bij te zijn”.

Toos Bik eveneens nieuwe begeleidster zei het zo: ” Het gesprek dat ik mocht begeleiden, met hulp van Marjan, leverde een mooie mix aan ervaringen, vragen en uitwisseling. Ook ontkwamen we er niet aan dat het thema gastvrijheid telkens werd gelardeerd door verhalen, wensen, angsten en zorgen rond de vluchtelingen. Ook de jongelui aan onze tafel nummer 5, waren daar erg mee bezig. Kortom het speelde tussen ervaringen, wensen en dromen door. Het was een mooi gesprek dat leidde tot verbinding tussen oude dames en jonge (bijna)mannen, die al helemaal enthousiast waren over de idee dat zij gespreksleiders in oprichting zijn”.

Wijk bij Duurstede is één van de 100 dialooggemeenten die zich hebben aangesloten bij Nederland in Dialoog. Een beweging die is ontstaan na 9/11 en de moord op Theo van Gogh met als doel de sociale samenhang in de samenleving te versterken door inzet van de Dialoog. Zeven jaar geleden namen de Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk, en Amnesty in Wijk het initiatief,gesteund door de gemeenten. Tijdens de Week van de Dialoog wisselen rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Dit gebeurt volgens een vast concept waar je als begeleider op let.

De leerlingen van het Revius die aan de dialoog deelnamen hebben zich opgegeven om dat te leren als onderdeel van hun maatschappelijke stage. In gesprek met elkaar, luisteren om elkaar te begrijpen en elkaar te ontmoeten. Daardoor ontstaan nieuwe verbindingen tussen mensen, nieuwe inzichten en impulsen voor persoonlijke acties, de basis voor prettig samen leven, wonen en werken. Op 14 april 2016 organiseren de leerlingen van het Revius zelf een dialoog voor Wijk bij Duurstede tussen volwassenen en leerlingen op het Revius.

Dit jaar waren er minder deelnemers aan de Wijkse Dialoog dan anders. John van Balen hierover “Dat komt omdat wij nu vooral ambassadeurs zoeken die willen zorgen dat Wijk bij Duurstede als dialooggemeente aangesloten blijft bij de landelijke beweging. Wij zoeken ambassadeurs uit Wijk, dus ook uit Langbroek en Cothen, die vinden dat minder luid toch gehoord kan worden, die als stille krachten in onze Wijkse samenleving prettig samen leven,wonen en werken stimuleren een basis willen geven met de dialoog.”

Voel je jezelf geïnspireerd door dit artikel en wil je ook graag dat de Wijkse Dialoog blijft voortbestaan? Zet dan 14 april 2016 in je agenda.

Wil je meer weten of heb je een idee, stuur dan een e-mail aan Ingeborg: wijksedialoog@gmail.com of bel met Jan Renger 0653614115 of John van Balen 06-22246154.

Wil je meer info kijk dan op www.wijkbijduurstedeindialoog.nl of landelijk op www.nederlandindialoog.nl

Dialoogtafel 13 november 2015 in Café Ome Ko

De foto’s zijn genomen tijdens een dialoogtafel in Café Ome Ko in Wijk bij Duurstede, die ruimte beschikbaar stelde en meewerkten aan de voorbereiding. Onze dank daarvoor.

foto 3dialoogcafe foto 2Dialoogcafé een tafel foto 1Dialoogcafé een tafel

Comments