Wie gingen je voor?

Ambassadeurs Wijk bij Duurstede

Toon Vernooij – fruitteler

Als je een beeld zou schetsen van de tijd waarin wij leven dan zie je helaas veel elementen zoals oppervlakkigheid, sociale verarming en zelfs eenzaamheid. Sociale media zijn slechts in beperkte mate sociaal, eerder vluchtig, oppervlakkig en altijd ‛op afstand‛. Dit in tegenstelling tot de dialoog waarbij je elkaar kunt leren kennen, echte verhalen kunt beluisteren met diepgang en begrip kunt krijgen voor elkaar. Kortom, zeer de moeite waard om hier aan mee te doen.

Ton Verbouwing – werkt bij Café Ome Ko

Dit jaar ga ik voor het eerst meedoen met de Wijkse Dialoogdagen. Ik ben gastheer voor een tafel bij Ome Ko. Ik vind het belangrijk dat we naar elkaar luisteren. Verhalen worden nog wel eens opgeblazen. Als je dan echt met elkaar in gesprek gaat, blijkt het allemaal wel mee te vallen en blijk je elkaar te begrijpen. De gewone man meer in gesprek dan de geleerde stropdassen. Dat zou goed zijn voor Wijk.

Sacha van der Hoeven – inwoner Wijk bij Duurstede

Ik vind het fi jn om die avond tijd voor elkaar te maken, zonder tv, zonder telefoon. Gewoon luisteren naar andere mensen. Een echte verademing in mijn drukke bestaan. Ik ben nu al een paar jaar gastvrouw tijdens de dialoogdagen. Dit wordt de vierde keer dat ik mensen thuis ontvang! Ik kijk er naar uit.

Rachida Buzhu – moeder van 5 kinderen

Wat mij is opgevallen is dat er veel respect is onderling. Dat is iets wat in mijn geval niet altijd vanzelfsprekend is. Ik vind het boeiend en interessant om in gesprek te zijn met mensen. Om hun kijk en visie over bepaalde dingen te horen. Ik heb door de dialoogdagen al veel mensen leren kennen.

Aart Molendijk – directeur basisschool De Wegwijzer

De opvoeding van kinderen is niet alleen aan de ouders. In feite zijn we allemaal verantwoordelijk voor een leefbare omgeving voor onze kinderen. Het begint allemaal met respect hebben voor elkaar. Om dichterbij elkaar te komen bieden de dialooggesprekken een kans. Kinderen zien dit soms beter dan volwassenen.

Sam Doorenekamp – leerlinge basisschool

Praten met andere klasgenootjes aan zo’n tafel van de Dialoogdagen is anders. We luisteren veel meer naar elkaar. Ook omdat er iemand bijzit die ons helpt. Die zegt wanneer je wel wat mag zeggen en niet. Sommige kinderen durven niet zo goed, maar ook zij gaan wel wat zeggen.

fotoAnton

De mannen van het leugenbankje

In 2012 hebben de heren van het ‘leugenbankje’ samen met de toenmalige burgemeester Guus Swillens aan een dialoogtafel deelgenomen. Anton van den Brink zijn droom kwam op 7 november 2012 uit. Hij mocht voor één avond ervaren hoe het voelt om burgemeester van Wijk te zijn. Een wens die Anton bleek te koesteren toen hij meedeed aan de Wijkse Dialoogdagen. In het kader van het thema ‘Geven, delen, nemen: wat doe jij?’ gaf de huidige burgemeester Guus Swillens zijn ambtsketting graag even af om iemand héél blij te maken. Op de vraag of ze het leuk vonden, werd enthousiast gereageerd. Ze willen zeker geen jaar wachten op een nieuwe dialoogtafel.